Aanleverspecificaties

Aanleveren materialen en bestanden

Wil je materialen en/of bestanden bij ons aanleveren?
Voor de vlotte verwerking van jouw opdrachten hebben wij aanleverspecificaties opgesteld. De aanleverspecificaties zijn zo uitgebreid mogelijk gedefinieerd.
Mocht je na het lezen van de nog vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen:

Weblogistics
e-Fulfilment

Print & Mail

Print & Mail

Download de Infographic voor het aanleveren van materialen bij Nic. Oud.

Met de onderstaand links kun je onze aanleverspecificaties als pdf downloaden:

Weblogistics & e-Fulfilment

icon-aanleveren-goederen-350
Afleveradres e-fulfilment & Weblogistics

Chauffeurs, koeriers en bodes met goederen voor Nic. Oud, Fulfilment & Weblogistics dienen deze af te leveren bij Inkomende Expeditie e-Fulfilment:

Copernicusstraat 21
1704 SV Heerhugowaard
Laaddeur 10 tot en met 12  – (tegenover de Vers Unie)


Chauffeurs, koeriers en bodes dienen materialen voor Nic. Oud, Print & Mail af te leveren bij Inkomende Expeditie:

Newtonstraat 46
1704 SB Heerhugowaard
laaddeur 1 tot en met 4 (hoek Newtonstraat / Flemingstraat)

Openingstijden ontvangst goederen & expeditie
 • Laden en lossen is alleen mogelijk op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Aanleveren buiten de standaard openingstijden is alleen mogelijk in overleg met afdeling Customer Service
 • De goederen moeten worden afgeleverd op de aanleverdatum van de vooraanmelding. Als hiervan wordt afgeweken moet dit 24 uur vóór de oorspronkelijke aanleverdatum worden doorgegevens aan onze afdeling Customer Service: cs@nicoud.nl
Vooraanmelding
 • Leveringen moeten 48 uur (in werkdagen) voor aflevering worden aangemeld in het Nic. Oud portal via de “vooraankondiging” module
 • Of 48 uur (in werkdagen) voor aflevering met een ingevuld voormeldbestand (CSV) per email naar naar: prealert@nicoud.nl.
  • In het CSV (Microsoft Exel Comma Separated Value File) voormeldbestand  moeten de volgende gegevens in kolommen staan : verwachte leverdatum ; unieke referentie ; artikelcode ; aantal
 • Indien goederen worden afgeleverd zonder vooraanmelding moeten deze alsnog binnen 24 uur worden aangemeld in het Nic. Oud portal via de “vooraankondiging” module
 • Bij containerleveringen moet behalve de vooraanmelding de levering ook apart worden aangemeld bij afdeling Customer Service: cs@nicoud.nl in verband met de te volgen veiligheidsprocedures

Heeft u vragen over het vooraanmelden van uw levering bij Nic. Oud? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service via cs@nicoud.nl.

Aanlevervoorschriften
 • De leveringen dienen altijd voorzien te zijn van een volledige vrachtbrief en pakbon
 • Deze dienen volgens de Nederlandse regelgeving te zijn voorzien van een ADR vervoersdocument, indien van toepassing
 • Levering bij voorkeur op Europallets formaat: 80 x 120 cm
 • Maximale pallethoogte 130 cm (inclusief pallet)
 • Pallets dienen op correcte wijze te zijn verpakt, gewikkeld in folie en voorzien van hoekstukken en strapbanden
 • Pallets dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) palletkaarten incl. artikelomschrijving, artikelnummer en vermelding van hoeveelheid dozen, of exemplaren
 • Pallets voorzien van palletkaarten, op de lange zijde en op de korte zijde van de pallet
 • Artikelen dienen te zijn voorzien van een scanbare barcode  en verpakt in stevige dozen
 • Dozen dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) etiket incl. artikelomschrijving artikelnummer en vermelding van hoeveelheid per doos
 • Het artikelnummer op palletkaart en doosetiket moet overeenkomen met het artikelnummer genoemd in de vooraanmelding
 • Maximaal gewicht per doos 15 kg
 • Dozen voorzien van etiket op een zichtbare plek
 • Vermelding van het aantal exemplaren per doos
 • Verschillende soorten artikelen uitsluitend in aparte dozen aanleveren met duidelijke vermelding op het etiket

Indien aanlevering op deze wijze niet mogelijk is dan dient er altijd overleg plaats te vinden met de afdeling Customer Services: cs@nicoud.nl

Veiligheidsvoorschriften
 • Het Veiligheidsinformatieblad (ViB) dient 48- uur voor het ontvangst van de goederen bij Nic. Oud aanwezig te zijn. Dit volgens de Nederlandse PGS15 richtlijnen
 • Bij de leveringen dient vrachtbrief of pakbon te zijn voorzien van een ADR vervoersdocument, indien van toepassing
 • Alle ontvangen transportcontainers worden onderworpen aan een luchtkwaliteit- meting volgens de veiligheidsvoorschriften. Transportcontainers worden pas geopend als de meting in overeenstemming is met de luchtkwaliteit verordening
Goederen aanleveren in dozen
 • Dozen op correcte wijze verpakken met etiket op zichtbare plek
 • Alle soorten briefpapier, kaarten of enveloppen (A3 – A6 formaat). Overige formaten uitsluitend in overleg
 • Minimaal formaat van de dozen – L305 x B220 x H300 mm (Amerikaanse vouwdoos A4)
 • Pasjes of kleine kaarten aanleveren in een sleeve
 • Bij aanlevering van gimmicks altijd de ordermanager de productinformatie verschaffen
 • Materialen dienen verpakt te zijn in stevige dozen
 • Maximaal gewicht per doos 15 kg
 • Vermelding van artikelomschrijving en artikelnummer op de doos
 • Vermelding van een (vast) aantal exemplaren per doos
 • Verschillende soorten drukwerk uitsluitend in aparte dozen aanleveren met duidelijke vermelding op het etiket
Goederen aanleveren op pallets en europallets

Materialen aanleveren op pallets:

 • Palletformaat: 80 x 100 cm of 80 x 120 cm
 • Maximale pallethoogte 160 cm (inclusief pallet)
 • Pallets dienen op correcte wijze te zijn verpakt: Ingewikkeld in folie en voorzien van hoekstukken, deklat of karton op pallet en strapbanden
 • Pallets dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) palletkaarten incl. artikelomschrijving en vermelding van hoeveelheid dozen, bundels of exemplaren
 • Pallets voorzien van 4 palletkaarten:
  • 2 op de lange zijde en 2 op de korte zijde van de pallets
 • Vermelding van totaal aantal op palletkaart
 • Magazines los op pallets aanleveren (niet in dozen of folie verpakt)
 • Indien drukwerk los op pallets wordt geleverd dan dient het drukwerk gebundeld te worden (1 touwtje). In geval van bundeling dient het drukwerk in gelijke richting aangeleverd te worden of in bundels met minimaal 50 exemplaren om en om zonder onderlegvel
 • Indien aanlevering op deze wijze niet mogelijk is dan dient er altijd overleg plaats te vinden met de ordermanager
 • Indien de hoofdbrochure zwaarder is dan 500 gram altijd overleggen met de ordermanager of de cover naar beneden of boven gestapeld op pallet aangeleverd moet worden
 • Verschillende soorten drukwerk niet gecombineerd op 1 pallet aanleveren
 • Van gehechte producten dienen de nietjes vlak en gesloten te zijn
 • Ter voorkoming van schade aan goederen dient op de pallet een deklat of beschermingsplaat aangebracht te worden

 

Levering pallets ten behoeven van opslag:

 • Palletformaat: 80 x 120 cm
 • Maximale pallethoogte 130 cm (inclusief pallet)

Materialen aanleveren op europallets:

 • Indien u goederen aanlevert op Europallets en deze wilt ruilen dan dient dit vooraf aangemeld te worden bij de ordermanager

Print & Mail materialen

icon-aanleveren-materialen-350
Afleveradres Print & Mail

Chauffeurs, koeriers en bodes dienen materialen voor Nic. Oud, Print & Mail af te leveren bij Inkomende Expeditie:

Newtonstraat 46
1704 SB Heerhugowaard
laaddeur 1 tot en met 4 (hoek Newtonstraat / Flemingstraat)


Chauffeurs, koeriers en bodes met goederen voor Nic. Oud, e-Fulfilment & Weblogistics  dienen deze af te leveren bij Inkomende Expeditie e-Fullment:

Copernicusstraat 21
1704 SV Heerhugowaard
laaddeur 10 tot en met 12 (tegenover de Vers Unie)

Openingstijden expeditie

De expeditie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 – 17.00 uur. Aanleveren buiten de standaard openingstijden is uitsluitend mogelijk na overleg met de ordermanager.

Vooraanmelding

Criteria vooraanmelden van zendingen:

Leveringen > 20 pallets uiterlijk 14.00 uur voor de dag van levering melden per email naar: Expeditie_In@nicoud.nl  Tel: 072-5671019

Indien u direct of, onder uw verantwoording, indirect (door derden) > 32 pallets productiematerialen levert aan Nic. Oud, dan dient de verantwoordelijke ordermanager tijdig geïnformeerd te zijn inzake:

 • Het type materialen inclusief omschrijving en of bijbehorende artikelnummers
 • Aantallen
 • Verpakking
 • Verwachte leverdatum en tijdstip bij Nic. Oud
 • Aantal pallets
 • Naam toeleverancier

Indien u zelf niet in de mogelijkheid bent om de benodigde informatie te verstrekken dan dient uw leverancier de benodigde informatie door te geven aan de ordermanager van Nic. Oud.

Informatie vrachtbrief en pakbon

De zending dient altijd vergezeld te gaan van een volledig ingevulde vrachtbrief en / of pakbon:

 • Naam expediteur/ transporteur
 • Naam leverancier
 • Naam van afleveradres + afleveradres
 • Artikelomschrijving en artikelnummer (term drukwerk is onvolledig)
 • Verwijzing naar hoofdartikel (indien van toepassing)
 • Soort pallet (euro, blok, eenmalig of anders)
 • Aantallen op 1 pallet
 • Aantallen per artikel
 • Totaal aantal dozen (1/12 – 2/12 enz.)
 • Aantallen per doos
 • Totaal aantal pallets (1/12 – 2/12 enz.)
 • Aantallen per pallet
 • Deellevering, indien van toepassing

 

Aansprakelijkheid

Nic. Oud tekent uitsluitend voor ontvangst van goederen en draagt geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid voor juistheid van inhoud en aantallen op de afleverbon.

Onjuiste of late aanlevering kan leiden tot
 • Vertraging in levertijd
 • Meerkosten als gevolg van extra inzet van mensen, machines of transport
 • Beschadiging aan geleverde materiaal leidt tot tekort met onderlevering als gevolg
Materialen aanleveren in dozen
 • Dozen op correcte wijze verpakken met etiket op zichtbare plek
 • Alle soorten briefpapier, kaarten of enveloppen (A3 – A6 formaat). Overige formaten uitsluitend in overleg
 • Minimaal formaat van de dozen – L305 x B220 x H300 mm (Amerikaanse vouwdoos A4)
 • Pasjes of kleine kaarten aanleveren in een sleeve
 • Bij aanlevering van gimmicks altijd de ordermanager de productinformatie verschaffen
 • Materialen dienen verpakt te zijn in stevige dozen
 • Maximaal gewicht per doos 15 kg
 • Vermelding van artikelomschrijving en artikelnummer op de doos
 • Vermelding van een (vast) aantal exemplaren per doos
 • Verschillende soorten drukwerk uitsluitend in aparte dozen aanleveren met duidelijke vermelding op het etiket
Materialen aanleveren op pallets en europallets

Materialen aanleveren op pallets:

 • Palletformaat: 80 x 100 cm of 80 x 120 cm
 • Maximale pallethoogte 160 cm (inclusief pallet)
 • Pallets dienen op correcte wijze te zijn verpakt: Ingewikkeld in folie en voorzien van hoekstukken, deklat of karton op pallet en strapbanden
 • Pallets dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) palletkaarten incl. artikelomschrijving en vermelding van hoeveelheid dozen, bundels of exemplaren
 • Pallets voorzien van 4 palletkaarten:
  • 2 op de lange zijde en 2 op de korte zijde van de pallets
 • Vermelding van totaal aantal op palletkaart
 • Magazines los op pallets aanleveren (niet in dozen of folie verpakt)
 • Indien drukwerk los op pallets wordt geleverd dan dient het drukwerk gebundeld te worden (1 touwtje). In geval van bundeling dient het drukwerk in gelijke richting aangeleverd te worden of in bundels met minimaal 50 exemplaren om en om zonder onderlegvel
 • Indien aanlevering op deze wijze niet mogelijk is dan dient er altijd overleg plaats te vinden met de ordermanager
 • Indien de hoofdbrochure zwaarder is dan 500 gram altijd overleggen met de ordermanager of de cover naar beneden of boven gestapeld op pallet aangeleverd moet worden
 • Verschillende soorten drukwerk niet gecombineerd op 1 pallet aanleveren
 • Van gehechte producten dienen de nietjes vlak en gesloten te zijn
 • Ter voorkoming van schade aan goederen dient op de pallet een deklat of beschermingsplaat aangebracht te worden

 

Levering pallets ten behoeven van opslag:

 • Palletformaat: 80 x 120 cm
 • Maximale pallethoogte 130 cm (inclusief pallet)

 

Materialen aanleveren op europallets:

 • Indien u goederen aanlevert op Europallets en deze wilt ruilen dan dient dit vooraf aangemeld te worden bij de ordermanager
Aanleveren van gepersonaliseerd druk- of printwerk
 • Ordermanager dient tijdig voorzien te zijn van alle productinformatie inzake de personalisatie van het item
 • Klant dient bij het printwerk ook de benodigde palletkaarten, bundellijsten en postbescheiden voor partij mee aan te leveren
 • Geprint werk dat voorzien is van sorteergegevens dient te beschikken over 100% zwarte bundelblokjes die 1 cm rondom vrijgepositioneerd staan. Het minimum formaat van de blokjes is 4 x 4 mm. (zie richtlijnen aanlevering gesorteerde partijen)
 • Het eerste adres dient leesbaar bovenop te liggen
 • In gevallen dat bundelblokjes zijn vervangen door bundelsterretjes is er een toeslag van toepassing
 • Geprint werk dient te allen tijde in de juiste volgorde en genummerde bakken aangeleverd te worden
Machinale verwerkbaarheid

Materialen

 • Uitsluitend enveloppen gegomde klep en klep lange zijde. Enveloppen dienen in dozen verpakt te zijn met klep in dezelfde richting
 • Pasjes of kleine kaarten aanleveren in een sleeve
 • Gimmicks aanleveren in dozen en altijd vooraf ordermanager productinformatie verschaffen

 

Beperkte en onder voorwaarden machinaal verwerkbaar drukwerk

 • In folie verpakte goederen
 • Alle vormen die afwijken van rechthoekig
 • Zigzag gevouwen producten

 

Lasergeschiktheid van blanco of gedrukt papier (voorbedrukken)

 • Alle papiersoorten die door de laserprinters verwerkt kunnen worden dienen lasergeschikt papier te zijn
 • Drukwerk dient gedrukt te zijn met lasergeschikte inkt
 • In geval van bedrukt papier dient de opdruk altijd ‘droog’ te zijn
 • Gebruik van (droog)poeders dient voorkomen te worden
 • Papier met perforatie(s) kan alleen verwerkt worden als de ‘opbolling’ van de perforatie niet aan de kant zit van waar het papi- er ingeprint wordt. Tevens dient de perforatie dusdanig aangebracht te zijn dat de delen links en rechts van de perforatie niet losscheuren bij het printen of bij verdere afwerking (zoals couverteren)
 • Printen op vernis is niet mogelijk
 • Printen op dispersielak is mogelijk onder voorbehoud / na testen van minimaal 150 vel
 • Printen op drukvlakken met een inktbezetting van > 15% is niet mogelijk
 • Printen op drukwerk dat reeds voorzien is van rillijn is niet mogelijk
 • Printen op drukwerk met opdruk van metaalinkt, preeg of folie is niet mogelijk
Rollen drukwerk
 • Rolbreedte: 6,5 inch t/m 19,5 inch (165,1 mm t/m 495,3 mm)
 • Printbreedte max.: 18,5 inch (469,9 mm)
 • Papiergewicht: 60 gr/m2 t/m 160 gr/m2
 • Roldiameter: 4 inch t/m 45 inch (ofwel 100 mm t/m 1143 mm)
 • Rolgewicht: Maximaal 630 kilo
 • Kern: 70 mm
 • Pinfeed: Ja
 • Papier in pakken verwerkbaar: Ja
 • Opdruk: Naar buiten, kop naar voren
 • Kaplengte: 3.5 inch t/m 19.5 inch (90 mm t/m 495 mm)
 • Inschiet: Minimaal 5% van de oplage met een minimum van 3000 vouwslagen

Bij het aanleveren van geprinte mailpartijen die door Post NL E-sort gesorteerd gebundeld moeten worden dient u op de volgende wijze aan te leveren:

 • Geprint werk dat voorzien is van sorteergegevens dient te beschikken over 100% zwarte bundelblokjes die 1 cm rondom vrij gepositioneerd staan. Deze blokjes zijn de aanduiding voor einde bundel. Het minimum formaat van de blokjes is 4 x 4 mm
 • Het einde van de rolcontainer dient te worden aangegeven d.m.v. twee zwarte blokjes naast elkaar met een tussen-ruimte van 4 mm. Het formaat van beide blokjes is gelijk aan de afmetingen als bij “einde bundel”.
 • Indien de blokjes om technische redenen niet geprint kunnen worden dan dient u contact op te nemen met uw order-begeleider bij Nic. Oud B.V. Het niet meeprinten van bundelblokjes heeft prijsconsequenties tot gevolg.
 • De gebruikelijke manier van sorteren is op postcodevolgorde van laag naar hoog (1000 tot 9999). Het eerste adres dient leesbaar bovenop te liggen. Ook dienen bijgeleverde bundelbriefjes en / of rolcontainerkaarten, op volgorde bijgeleverd te worden. Wanneer Nic. Oud B.V. bundelbriefjes of andere bescheiden snijdt dan dienen deze in de diepte gesorteerd aangeleverd te worden, zodat de stapels na het snijden direct samengevoegd kunnen worden.
 • Buitenlandse adressen in partijen voor Post NL E-sort dienen achterin het bestand toegevoegd te zijn. Geef hierbij exact het aantal buitenlandse adressen aan en de (landen) zone zodat Nic. Oud deze juist kan vermelden op het aanbiedingsformulier.
 • Het adressenbestand of de partij dient vooraan in het bestand verrijkt te worden met minimaal 4 dummy cq voorbeeldadressen. Deze 4 adressen dienen als productievoorbeelden en zijn zowel bestemd voor de postverspreider als voor Nic Oud B.V. Wanneer voorbeeldadressen ontbreken worden adressen uit het originele bestand gebruikt.
 • Voordat u de adresdragers gaat printen ontvangen wij graag een proef van:
  • Adres met alleen de e-sort regel
  • Adres met e-sort regel en 1 blokje
  • Adres met e-sort regel en 2 blokjes

 

Voorbeeld adresdrager met einde bundel

 

 

Voorbeeld adresdrager met einde rolcontainer

Inschiet

Voor een ongestoorde procesgang is het noodzakelijk om voldoende inschiet aan te leveren:

 • Oplage mailing < 1000 stuks: 5% van de oplage met een minimum van 25 exemplaren
 • Oplage > 1000 stuks: 3%

Print & Mail databestanden

icon-aanleveren-bestanden-350
Databestanden

Download PDF Aanleverspecificaties Databestanden

Download PDF Delivery specifications Datafiles

 

Bestanden zoals adresbestanden, teksten voor brieven, in te printen gegevens, afbeeldingen en drukbestanden dienen op de volgende manier te worden aangeleverd:

Aanlevermedia

 • SFTP, FTPS of HTTPS: in overleg i.v.m. aanmaak eigen accounts

 Databestandstypen

 • Office Excel
 • TXT (altijd separaat recordlay-out bijleveren)
 • CSV
 • XML

Tekst bestanden

 • Word t/m versie Office 2019/365
 • cPDF
 • Adobe CS

Beelden, logo & handtekeningen

 • TIFF / PDF / Adobe Illustrator EPS
 • BMP (1200 dpi op 100%)
 • JPG (300 dpi op 100%)

Aandachtspunten voor aanlevering data

 • Voor bestandscontrole en het genereren van KIX-codes moeten; postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging en landnaam of ISO landcode altijd in gescheiden velden worden aangeleverd
 • Bij personalisatie, de data in gescheiden velden aanleveren; geslachtscode, voorletters, tussen-voegsel en voor- en achternaam
 • Buitenlandse adressen moeten apart worden aangegeven. De landnaam of ISO landcode in een separate kolom aanleveren
 • Aanleveren van data in Windows code page 1252 of UTF-8 om fouten met diakrieten te voorkomen
 • Bij repeterende trajecten dient de recordstructuur van iedere verwerking gelijk te zijn.
Drukbestanden

Aandachtspunten voor aanlevering drukbestanden

 • Het drukbestand als drukklaar document aanleveren in (certified) cPDF. Let op, bestandstypes van het Microsoft Office pakket zoals, Word, Powerpoint etc., zijn niet geschikt om af te drukken
 • Genereer de cPDF met Job options High Quality Print
 • De cPDF’s mogen geen persoonlijke informatie bevatten. Deze data moet als separaat bestand worden aangeleverd
 • Zorg dat het bestand de juiste resolutie heeft. Voor het beste drukresultaat raden wij een resolutie van minimaal 300 DPI aan
 • De opmaak aanleveren in CMYK (cyaan, magenta, geel en zwart) en in kleurprofiel FOGRA39
 • De opmaak voorzien van snijtekens en overvul. Aflopend printwerk vereist een afloop van 3 mm rondom in de opmaak
 • Stans- of rillijnen in de opmaak als aparte laag en kleur aangeven, bv. 100% magenta
 • Bij digitaal printen in grijstinten enkel zwart zonder toevoeging CMY gebruiken
 • Teksten in het bestand omzetten naar lettercontouren. Dit voorkomt de teksten verspringen of lettertype veranderen
 • Indien een pdf uit meerdere pagina’s bestaat moet de pdf per pagina op paginavolgorde aangeleverd. Geen impositie of spread aanleveren