Aanleverspecificaties

Aanlevering goederen Weblogistics & e-Fulfilment

AFLEVERADRES E-FULFILMENT & WEBLOGISTICS

Chauffeurs, koeriers en bodes met goederen voor Nic. Oud, Fulfilment & Weblogistics  dienen deze af te leveren bij Inkomende Expeditie e-Fulfilment: Copernicusstraat 21; 1704 SV Heerhugowaard, laaddeur 10 tot en met 12  – (tegenover de Vers Unie)

Chauffeurs, koeriers en bodes dienen materialen voor Nic. Oud, Print & Mail af te leveren bij Inkomende Expeditie: Newtonstraat 46; 1704 SB Heerhugowaard, laaddeur 1 tot en met 4 (hoek Newtonstraat / Flemingstraat) Ga naar, aanlevering materialen Print & Mail.

 • Laden en lossen is alleen mogelijk op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Aanleveren buiten de standaard openingstijden is alleen mogelijk in overleg met afdeling Customer Service
 • De goederen moeten worden afgeleverd op de aanleverdatum van de vooraanmelding. Als hiervan wordt afgeweken moet dit 24 uur vóór de oorspronkelijke aanleverdatum worden doorgegevens aan onze afdeling Customer Service: cs@nicoud.nl
 • Leveringen moeten 48 uur (in werkdagen) voor aflevering worden aangemeld in het Nic. Oud portal via de “vooraankondiging” module
 • Of 48 uur (in werkdagen) voor aflevering met een ingevuld voormeldbestand (CSV) per email naar naar: prealert@nicoud.nl.
  • In het CSV (Microsoft Exel Comma Separated Value File) voormeldbestand  moeten de volgende gegevens in kolommen staan : verwachte leverdatum ; unieke referentie ; artikelcode ; aantal
 • Indien goederen worden afgeleverd zonder vooraanmelding moeten deze alsnog binnen 24 uur worden aangemeld in het Nic. Oud portal via de “vooraankondiging” module
 • Bij containerleveringen moet behalve de vooraanmelding de levering ook apart worden aangemeld bij afdeling Customer Service: cs@nicoud.nl in verband met de te volgen veiligheidsprocedures

Heeft u vragen over het vooraanmelden van uw levering bij Nic. Oud? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service via cs@nicoud.nl.

 • De leveringen dienen altijd voorzien te zijn van een volledige vrachtbrief en pakbon
 • Deze dienen volgens de Nederlandse regelgeving te zijn voorzien van een ADR vervoersdocument, indien van toepassing
 • Levering bij voorkeur op Europallets formaat: 80 x 120 cm
 • Maximale pallethoogte 130 cm (inclusief pallet)
 • Pallets dienen op correcte wijze te zijn verpakt, gewikkeld in folie en voorzien van hoekstukken en strapbanden
 • Pallets dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) palletkaarten incl. artikelomschrijving, artikelnummer en vermelding van hoeveelheid dozen, of exemplaren
 • Pallets voorzien van palletkaarten, op de lange zijde en op de korte zijde van de pallet
 • Artikelen dienen te zijn voorzien van een scanbare barcode  en verpakt in stevige dozen
 • Dozen dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) etiket incl. artikelomschrijving artikelnummer en vermelding van hoeveelheid per doos
 • Het artikelnummer op palletkaart en doosetiket moet overeenkomen met het artikelnummer genoemd in de vooraanmelding
 • Maximaal gewicht per doos 15 kg
 • Dozen voorzien van etiket op een zichtbare plek
 • Vermelding van het aantal exemplaren per doos
 • Verschillende soorten artikelen uitsluitend in aparte dozen aanleveren met duidelijke vermelding op het etiket

Indien aanlevering op deze wijze niet mogelijk is dan dient er altijd overleg plaats te vinden met de afdeling Customer Services: cs@nicoud.nl

 • Het Veiligheidsinformatieblad (ViB) dient 48- uur voor het ontvangst van de goederen bij Nic. Oud aanwezig te zijn. Dit volgens de Nederlandse PGS15 richtlijnen
 • Bij de leveringen dient vrachtbrief of pakbon te zijn voorzien van een ADR vervoersdocument, indien van toepassing
 • Alle ontvangen transportcontainers worden onderworpen aan een luchtkwaliteit- meting volgens de veiligheidsvoorschriften. Transportcontainers worden pas geopend als de meting in overeenstemming is met de luchtkwaliteit verordening