Aanleverspecificaties

Aanlevering materialen Print & Mail

AFLEVERADRES PRINT & MAIL

Chauffeurs, koeriers en bodes dienen materialen voor Nic. Oud, Print & Mail af te leveren bij Inkomende Expeditie: Newtonstraat 46; 1704 SB Heerhugowaard, laaddeur 1 tot en met 4 (hoek Newtonstraat / Flemingstraat)

Chauffeurs, koeriers en bodes met goederen voor Nic. Oud, e-Fulfilment & Weblogistics  dienen deze af te leveren bij Inkomende Expeditie e-Fullment: Copernicusstraat 21; 1704 SV Heerhugowaard, laaddeur 10 tot en met 12 (tegenover de Vers Unie). Zie voor de afleveringsinstructie bij:  Aanlevering goederen e-Fulfilment & Weblogistics.

De expeditie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 – 17.00 uur. Aanleveren buiten de standaard openingstijden is uitsluitend mogelijk na overleg met de ordermanager.

Criteria vooraanmelden van zendingen:

Leveringen > 20 pallets uiterlijk 14.00 uur voor de dag van levering melden per email naar: Expeditie_In@nicoud.nl  Tel: 072-5671019

Indien u direct of, onder uw verantwoording, indirect (door derden) > 32 pallets productiematerialen levert aan Nic. Oud, dan dient de verantwoordelijke ordermanager tijdig geïnformeerd te zijn inzake:

 • Het type materialen inclusief omschrijving en of bijbehorende artikelnummers
 • Aantallen
 • Verpakking
 • Verwachte leverdatum en tijdstip bij Nic. Oud
 • Aantal pallets
 • Naam toeleverancier

Indien u zelf niet in de mogelijkheid bent om de benodigde informatie te verstrekken dan dient uw leverancier de benodigde informatie door te geven aan de ordermanager van Nic. Oud.

De zending dient altijd vergezeld te gaan van een volledig ingevulde vrachtbrief en / of pakbon:

 • Naam expediteur/ transporteur
 • Naam leverancier
 • Naam van afleveradres + afleveradres
 • Artikelomschrijving en artikelnummer (term drukwerk is onvolledig)
 • Verwijzing naar hoofdartikel (indien van toepassing)
 • Soort pallet (euro, blok, eenmalig of anders)
 • Aantallen op 1 pallet
 • Aantallen per artikel
 • Totaal aantal dozen (1/12 – 2/12 enz.)
 • Aantallen per doos
 • Totaal aantal pallets (1/12 – 2/12 enz.)
 • Aantallen per pallet
 • Deellevering, indien van toepassing

 

Nic. Oud tekent uitsluitend voor ontvangst van goederen en draagt geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid voor juistheid van inhoud en aantallen op de afleverbon.

 • Vertraging in levertijd
 • Meerkosten als gevolg van extra inzet van mensen, machines of transport
 • Beschadiging aan geleverde materiaal leidt tot tekort met onderlevering als gevolg