Aanleverspecificaties

Databestanden

(DATA)BESTANDEN

Bestanden zoals adresbestanden, teksten voor brieven, in te printen gegevens, afbeeldingen en drukbestanden dienen op de volgende manier te worden aangeleverd:

Aanlevermedia

 • SFTP, FTPS of HTTPS: in overleg i.v.m. aanmaak eigen accounts

 Databestandstypen

 • Office Excel
 • TXT (altijd separaat recordlay-out bijleveren)
 • CSV
 • XML

Tekst bestanden

 • Word t/m versie Office 2019/365
 • cPDF
 • Adobe CS

Beelden, logo & handtekeningen

 • TIFF / PDF / Adobe Illustrator EPS
 • BMP (1200 dpi op 100%)
 • JPG (300 dpi op 100%)

Aandachtspunten voor aanlevering data

 • Voor bestandscontrole en het genereren van KIX-codes moeten; postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging en landnaam of ISO landcode altijd in gescheiden velden worden aangeleverd
 • Bij personalisatie, de data in gescheiden velden aanleveren; geslachtscode, voorletters, tussen-voegsel en voor- en achternaam
 • Buitenlandse adressen moeten apart worden aangegeven. De landnaam of ISO landcode in een separate kolom aanleveren
 • Aanleveren van data in Windows code page 1252 of UTF-8 om fouten met diakrieten te voorkomen
 • Bij repeterende trajecten dient de recordstructuur van iedere verwerking gelijk te zijn.

Aandachtspunten voor aanlevering drukbestanden

 • Het drukbestand als drukklaar document aanleveren in (certified) cPDF. Let op, bestandstypes van het Microsoft Office pakket zoals, Word, Powerpoint etc., zijn niet geschikt om af te drukken
 • Genereer de cPDF met Job options High Quality Print
 • De cPDF’s mogen geen persoonlijke informatie bevatten. Deze data moet als separaat bestand worden aangeleverd
 • Zorg dat het bestand de juiste resolutie heeft. Voor het beste drukresultaat raden wij een resolutie van minimaal 300 DPI aan
 • De opmaak aanleveren in CMYK (cyaan, magenta, geel en zwart) en in kleurprofiel FOGRA39
 • De opmaak voorzien van snijtekens en overvul. Aflopend printwerk vereist een afloop van 3 mm rondom in de opmaak
 • Stans- of rillijnen in de opmaak als aparte laag en kleur aangeven, bv. 100% magenta
 • Bij digitaal printen in grijstinten enkel zwart zonder toevoeging CMY gebruiken
 • Teksten in het bestand omzetten naar lettercontouren. Dit voorkomt de teksten verspringen of lettertype veranderen
 • Indien een pdf uit meerdere pagina’s bestaat moet de pdf per pagina op paginavolgorde aangeleverd. Geen impositie of spread aanleveren