Biofolie, de verzendverpakking uit hernieuwbare grondstof

Biofolies

Bij Nic. Oud is het mogelijk om jouw drukwerk te verpakken en te verzenden in biofolies. Biofolie is een verzendverpakking uit hernieuwbare grondstof, hiermee komen wij tegemoet aan de groeiende vraag naar duurzame verpakkingen.

Biofolie uit hernieuwbare grondstof

De meest gebruikte biofolies voor het verzenden van drukwerk zoals; magazines, direct mail, brochures, folders of kranten zijn:

  • PLA folie polymelkzuur, de glossy onder de biofolie
  • Wenterra, biofolie van zetmeel
  • Suikerriet folie, het biobased alternatief

Waarom biofolie?

Het belangrijkste milieuvoordeel van biofolie is dat het is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, en niet van aardolie. Een hernieuwbare grondstof is; “Materiaal dat is samengesteld uit biomassa van een levende bron en dat doorlopend kan worden hernieuwd”. Het gebruik van fossiele brandstoffen kan door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen worden gereduceerd.
Is maatschappelijk verantwoord ondernemen bij jouw bedrijf vanzelfsprekend? En ben je bewust op zoek naar een duurzame verpakkingsoplossing?

Neutrale CO2-balans

De plantaardige oorsprong van het materiaal zorgt voor een neutrale CO2-balans. Het CO2-gehalte dat vrijkomt aan het einde van de levenscyclus van het biomateriaal (biologische afbraak of verbranding) komt overeen met het gehalte CO2 dat is geabsorbeerd door de groei van de planten waarvan het biomateriaal is gemaakt. Het is biologisch afbreekbaar of volledig recyclebaar binnen het reguliere inzamelsysteem (afval is grondstof). Een aantal soorten biofolies zijn volledig composteerbaar.

Communicatie met duurzaam effect

Duurzaam effect Nic. Oud

Op zoek naar een duurzame verpakkingsoplossing?

Klik hier voor contact

Wat is ‘biologisch afbreekbaar’?

Een materiaal is biologisch afbreekbaar wanneer schimmels en bacteriën het materiaal op biologische wijze afbreken. Biologisch afbreekbaar is een breed begrip. De tijdsduur van het afbreekproces is afhankelijk van de omstandigheden en het restproduct, ‘het compost’. Als een folie voldoet aan de norm EN 13432, mag het worden voorzien van het kiemplantlogo met het certificaatnummer. Biologisch afbreekbare en composteerbare folies kunnen in Nederland bij het gft-afval. Omdat biodegradeerbare plastics niet perse in het buitenmilieu degraderen mogen ze niet als de oplossing worden gezien voor het probleem van zwerfafval en milieuvervuiling.

PLA folie / BIO folieWat is ‘composteerbaar’?

Folies zijn composteerbaar als het onder gecontroleerde omstandigheden biologisch afbreekbaar is (het verteert door de invloed van micro-organismen) Daarbij worden eisen gesteld aan de omstandigheden, de duur en het restproduct, ‘het compost’. Als een folie voldoet aan de norm EN 13432 mag het worden voorzien van het kiemplantlogo met het certificaatnummer. Composteerbare folies kunnen in Nederland bij het gft-afval.

Voor informatie over duurzaam verzenden

Neem contact op!