Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

Inleiding

De inhoud van de Nic. Oud website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan het Nic. Oud op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Nic. Oud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Nic. Oud website komen toe aan Nic. Oud. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nic. Oud.

Privacy Statement

Inleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers op onze website en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitwerken van offertes en informatie aanvragen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een e-nieuwsbrief waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van Direct Mail, e-Commerce, onze diensten en aanverwante zaken. Als relaties van Nic. Oud krijgt u de nieuwsbrief automatisch per email toegezonden. Overige geïnteresseerden ontvangen de nieuwsbrief na aanmelding via onze website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het databestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de werking van de zoekfunctie.

Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht en of er conversies worden gerealiseerd. Daarnaast maakt Nic. Oud gebruik op haar website van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om aan u interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven. Om dit te realiseren plaatst Nic. Oud via de website advertising cookies op uw apparaat die het mogelijk maken om uw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Nic. Oud u op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies uw internetgedrag volgen.
Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van uw cookie informatie:

 

  • Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  • Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hoe kunt u cookies weigeren?
Cookies worden pas geplaatst wanneer u hier toestemming voor geeft. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren, dit kan middels de cookie banner die u ziet verschijnen wanneer u de website voor het eerst bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Nic. Oud
Newtonstraat 46
1704 SB Heerhugowaard

Wijzingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Nic. Oud.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: november 2020