MVO Planet People Profit

Nic. Oud MVO in direct mail en e-fulfilment

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Nic. Oud is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanzelfsprekend. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de mens en het milieu. Deze waarde op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied zijn verankerd in ons bedrijf. Ons MVO beleid is een oneindig proces waarbij in de tijd de doelen kunnen veranderen met elke bedrijfsbeslissing.

People

Als een goede werkgever zijn de HR-processen voor de werknemers ook goed georganiseerd. Wij streven naar een open bedrijfscultuur waar de medewerker wordt gekend en gehoord. Naast een prettig werkcultuur bieden wij een veilige en gezonde werkomgeving. Mensen met een (arbeids)beperking of afstand tot de arbeidsmarkt helpen wij door werkervaringsplekken aan te bieden. Bij ons vinden zij een plek waar zij gepast werk kunnen verrichten. Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt en een plek bij Nic. Oud. Wij zijn sociaal maatschappelijk betrokken en steunen landelijk en regionaal diverse maatschappelijke-, en hulporganisatie.

Planet

Wij leveren een positieve bijdrage aan het milieu door de verduurzaming van de productieprocessen. Door te investeren in energiebesparende systemen verminderen wij het energieverbruik op jaarbasis met circa 10 procent, een reductie van 5 procent CO2 uitstoot. Met de restwarmte van de machines verwarmen wij de productiehal en het magazijn. De verlichting is vervangen door energiezuinige ledlampen.

Medio augustus 2020 zijn er op het 20.000 m2 grote dak van ons pand 3634 zonnepanelen geplaats. Deze hoge rendement panelen leveren per stuk 335 Wp (Wattpiek) waarmee het totaalvermogen van de zonnepanelen uitkomt op 1.2000.000 Wp. Jaarlijks wekt de zonne-energie installatie naar verwachting meer dan 950.000 kWh stroom op. Dit is ruim voldoende om het bedrijf volledig te voorzien van groene stroom. Volgens de Co2 omrekenfactor van Milieu Centraal reduceert Nic. Oud met deze zonnepanelen 0,36 kg CO2 per Kwh, jaarlijks totaal 432.000 kilo minder CO2.

NWS_ NicOud Zonnepanelen

Ons afval wordt voor 96 procent gescheiden en hergebruikt. Papier, karton, folie en palletstraps alles heeft zijn eigen bak of zak. Hoe beter het afval is gesorteerd hoe beter het gerecycled kan worden. Dit bespaart in het gebruik van grondstoffen en vermindert restafval. Ook wordt bij het printen op de iGen4 geen alcohol, zuren, chloroforme vloeistoffen of ontvlambare materialen gebruikt. Tot wel 97 procent van de componenten in de iGen4 worden geretourneerd, hergebruikt of gerecycled. Verder zijn wij FSC gecertificeerd waardoor behoud en duurzaam bosbeheer wordt gestimuleerd. Ook kan je jouw drukwerk laten verpakken in milieuvriendelijke PLA of BIO folie en worden post en pakketten door onze Co2 neutrale postverzending milieuvriendelijk verzonden.

Wij voldoen aan de norm ISO14001 (milieumanagement)

Profit – Prosperity

Economische winst is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving. Wat vervolgens resulteert in maatschappelijke winst en waarde op maatschappelijk gebied, welvaart. De winst wordt continu geïnvesteerd in het verbeteren van de productieprocessen, nieuwe technieken en in kwaliteitsprogramma’s gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Verbeteringen op gebied van veilig en gezond werken. Door de ondersteuning in de ontwikkeling van medewerkers door middel van opleidingen en doorgroeimogelijkheden, werken wij aan de duurzame inzetbaarheid van gemotiveerde en tevreden collega’s. Wij ontvangen hiervoor een erkende subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor onze duidelijke bijdrage voor de maatschappij.

Logo_ Eu ESF aanvraag