Wat is de oorzaak van prijsstijgingen voor o.a. Polyethyleen?

NWS_prijsstijgingen

Wereldwijd is er een tekort aan grondstoffen, dat heb je waarschijnlijk wel gelezen in de media. Met als resultaat, prijsstijgingen en lange levertijden. Dat geldt ook voor Polyethyleen de grondstof voor de folie die wordt gebruikt voor het sealen van drukwerk. De prijzen van Polyethyleen, de basis van o.a. LDPE, MDPE en HDPE folie, zijn sinds 2000 nog nooit zo hoog geweest.

Op de website van KIVO, producent van kunststofverpakkingen, vonden wij een heldere uiteenzetting van de huidige situatie.

Wat is de oorzaak van de enorme prijsstijgingen?

Dat is dus niet makkelijk in een simpele zin te vatten. Marktanalisten en producenten spreken van een “perfect storm” en dat geeft al aan dat het een combinatie van factoren is die nu voor de uitzonderlijke prijsstijgingen zorgt.

Traditioneel gezien dicteert de beweging in de nafta-prijs grotendeels de beweging van de afgeleide producten zoals de PE en PP polymeren en de weer daarvan afgeleide eindproducten zoals de verpakkingsfolies. Het komt soms voor dat tijdelijk ook nog andere externe invloeden zoals, productieverstoringen door weersinvloeden of technisch falen een rol spelen en regelmatig kunnen tijdelijke disbalansen in vraag- en aanbod de prijzen van eindproducten en/of grondstoffen tijdelijk stuwen of drukken. Op dit moment speelt er veel tegelijk en die invloeden versterken elkaar ook nog eens.

Grofweg zien we het volgende gebeuren:

  1. Beperkt aanbod van nafta (en etheen) vanwege lagere olieproductie als gevolg van lagere olie-consumptie (Covid) en de uitzonderlijk lage olieprijzen eerder in 2020
  2. Afgeschaalde productie (en gepland onderhoud) bij polymeerproducenten als gevolg van enerzijds het lagere aanbod en anderzijds de lagere algemene vraag
  3. Onverwachte problemen (zoals bij opstart na onderhoud) op een aantal locaties
  4. Productieverstoringen bij petrochemische fabrieken in de Verenigde Staten (USA) door extreem winterweer
  5. Logistieke verstoringen als gevolg van de wereldwijde covid-situatie
  6. Beperkte import in EU als gevolg van arbitrage door exporteurs in bijvoorbeeld de VS en Rusland
  7. Stijgende vraag naar specifieke polymeren, zoals LDPE en LLDPE

De bovengenoemde oorzaken van de prijsstijgingen worden op de website van KIVO verder toegelicht.

Neem voor informatie over de actuele sealtarieven voor jouw drukwerk contact op met Nic. Oud