Verwerkersovereenkomst

Bij Nic. Oud verzenden wij jaarlijks miljoenen poststukken in opdracht van derden partijen. Het verwerken en bewerken van deze databestanden met persoonsgegevens voeren wij uit volgens de regels die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Per 25 mei 2018 a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Lees hier meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Verwerkersovereenkomst afsluiten

Om aan de AVG te voldoen moet u kunnen aantonen dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Als u een andere partij inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken, moet u met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als opdrachtgever bent u wettelijk verplicht om de instructies voor de verwerking in een verwerkersovereenkomst met de verwerker vast te leggen. Deze verwerkersovereenkomst kunt u hier downloaden. Vanwege het belang en het juridische kader is het noodzakelijk dat u de overeenkomst nauwkeurig invult en ondertekent. U ontvang een exemplaar getekend retour.

Download:  Verwerkersovereenkomst

U kunt de verwerkersovereenkomst getekend per post sturen naar:

Nic. Oud
T.a.v. Verwerkersovereenkomst
Postbus 4600
1700 AX Heerhugowaard

Of getekend per email sturen naar: welkom@nicoud.nl

Dan ontvangt u een getekend exemplaar retour voor uw administratie.

Heeft u vragen over de verwerkersovereenkomst of de AVG in relatie tot uw gegevensverwerking neem dan contact met ons op.