Voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Corona maatregelen

Met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben wij vanzelfsprekend alle noodzakelijke maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Tevens hebben wij passende maatregelen genomen om onze diensten maximaal uit te kunnen voeren om de continuïteit van de productievoortgang te kunnen garanderen. Wij hebben de volgende voorzorgsmaatregelen reeds getroffen:

 • Sinds begin maart wijzen wij de medewerkers op de hygiëneregels en preventie adviezen zoals opgesteld door het RIVM
 • Wij laten onze medewerkers, indien dit mogelijk is, zo veel mogelijk vanuit huis werken
 • Er wordt bij Nic. Oud al in 3-ploegen gewerkt zodat een maximale spreiding in de continuïteit beschikbaar is
 • De werktijden van de 3-ploegen zijn verder aangepast waardoor de ploegen elkaar fysiek niet meer kunnen treffen
 • Werknemers die terugkeren van reizen (privé of zakelijk) naar risicogebieden, moeten de 14 dagen na thuiskomst vanuit huis werken
 • Wij beschikken over een grote groep gemotiveerde en flexibele oproep- en uitzendmedewerkers
 • Wij ontvangen geen bezoekers en leggen ook geen bezoek af
 • Er worden door de medewerkers geen evenementen bezocht/bijeenkomsten bezocht, ook geen “kleinere” events
 • Chauffeurs worden niet meer toegelaten tot het pand
 • Bedrijf kritische leveranciers worden gemonitord
 • Faciliteiten van het bedrijfsrestaurant zijn gesloten vanaf 17 maart tot nader order
 • Door de aanwezige medewerkers worden de pauzes in kleinere groepen genoten

Deze bovengenoemde maatregelen blijven minimaal tot 20 mei van kracht. Indien in de komende periode uw productie / levering niet volgens de afgesproken planning gaat verlopen dan word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Wij hopen je hiermee voldoen te hebben geïnformeerd maar mochten er nog vragen zijn dan is jouw contactpersoon bij Nic. Oud bereikbaar. Voor direct contact, ga naar het overzicht van ons team