NL Doet – Nic. Oud Doet

Op zaterdag 12 maart was de landelijke actie van NL Doet. Een enthousiaste groep medewerkers van Nic. Oud ging aan de slag bij kinderboerderij De Bongelaar in Heerhugowaard.   Op een whiteboard stonden de klussen die geklaard moesten worden. En lees meer…

Meldplicht datalekken van kracht

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. De meest besproken wijziging van deze wet heeft betrekking op de invoering van de meldplicht bij datalekken. Met het in werking treden van deze wet wordt de Privacywetgeving lees meer…

Nic. Oud ISO 14001 gecertificeerd

Op 29 december jongstleden heeft Nic. Oud zich ook gecertificeerd voor ISO 14001. Met dit certificaat, toegekend door de  Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM), behalen wij in 2015 de tweede ISO certificering op rij. ISO 14001 Milieumanagement In mei 2015 heeft Nic. lees meer…

Nic. Oud ISO 9001 gecertificeerd

Nic. Oud opereert al geruime tijd volgens strenge normen op het gebied van kwaliteit en organisatie, procesbeheersing en de beheersing van de orderstroom. Dit wordt mede bevestigd door de Stichting Certificatie Grafimedia (SCGM), die ons bedrijf het ISO 9001-certificaat heeft lees meer…